απαραίτητα

Για την ανάδειξη των έργων στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή μέσω email του εντύπου γονικής συναίνεσης (.docx, .pdf) (για ανήλικους μαθητές), στη διεύθυνση biennalemsm@gmail.com.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status