αίτηση συμμετοχής

Αν έχετε ήδη λογαριασμό Google, σας προτείνουμε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά πατώντας στο σύνδεσμο. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε απευθείας και τα αρχεία του έργου που θα εκτεθεί.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google μπορείτε να λάβετε το έντυπο της αίτησης (.docx, .pdf), να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο email της έκθεσης biennalemsm@gmail.com.

Συμβουλευτείτε επίσης τη σελίδα με τα απαραίτητα πριν από τη συμμετοχή σας!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status