Εξετάσεις εισαγωγής στο Μουσικό Σχολείο

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία

Κατάλογος όλων των Μουσικών Σχολείων στη χώρα

Επιπλέον οδηγίες για εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών

Κάθε χρόνο, τον Ιούνιο διεξάγονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών στην Α’ γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα. Τονίζεται ότι δεν είναι προαπαιτούμενες οι μουσικές γνώσεις και ότι οποιοδήποτε παιδί της ΣΤ’ Δημοτικού θα μπορούσε να συμμετάσχει, με ελάχιστη προετοιμασία (για την οποία έχει δημιουργηθεί και αυτή η σελίδα).

Οι εξετάσεις αυτές χωρίζονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, όλοι μαζί οι υποψήφιοι μαθητές δίνουν γραπτές εξετάσεις. Ακούγονται από ηχεία, οδηγίες και μουσικά αποσπάσματα – παιχνίδια και με βάση αυτά θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να συμπληρώσει στο έντυπο που θα έχει μπροστά του τις σωστές απαντήσεις. Αυτή η εξέταση διαρκεί περίπου 1 ώρα στο σύνολο και περιλαμβάνει:

α) Αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μουσικών φράσεων: Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωριστεί πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο που μεταδίδεται από τα ηχεία και να σημειωθεί ο αριθμός στο αντίστοιχο κουτάκι. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μόνη της, ώστε να μπορούμε να την “ψάξουμε” μετά σε αυτό που ακούμε.

β) Μέτρηση μουσικών οργάνων: Ακούγεται ένα μουσικό κομμάτι και πρέπει στο αντίστοιχο κουτάκι να γράψουμε πόσα μουσικά όργανα ακούστηκαν (όχι το όνομά τους!).

γ) Αναγνώριση του είδους των οργάνων: Ακούγονται κάποιοι ήχοι ή μουσικά αποσπάσματα και πρέπει να διακρίνουμε αν ακούγονται από όργανο Κρουστό, Πνευστό ή Έγχορδο και να γράψουμε στο αντίστοιχο κουτάκι το γράμμα Κ, Π ή Ε.

δ) Παιχνίδι αντιστοίχισης: Θα υπάρχουν στο χαρτί 6 μουσικές κατηγορίες (π.χ. Κλασική ορχήστρα, Jazz σύνολο, Ελληνική Παραδοσιακή, Μουσική κινηματογράφου κλπ). Θα ακουστούν 6 μουσικά αποσπάσματα και θα πρέπει να γράψουμε σε ποιον αριθμό από τις 6 κατηγορίες αντιστοιχούν.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνατότητές σας, με τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές το Μάιο του 2022:

album-art

Το έντυπο της εξέτασης – Θέματα 2022

Οι σωστές απαντήσεις – Θέματα 2022

Στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης, το οποίο είναι πιθανό να διεξαχθεί την επόμενη μέρα, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν ατομικά από επιτροπή μουσικών – καθηγητών σχολείων. Στην εξέταση αυτή εξετάζονται 3 + 1 βασικοί άξονες:

α) Ρυθμική αντίληψη: Πραγματοποιούνται παιχνίδια με παλαμάκια. Οι εξεταστές χτυπούν παλαμάκια με κάποιο ρυθμό και ζητούν μετά από τον εξεταζόμενο να επαναλαβάει το ρυθμό. Εναλλακτικά, μπορεί να ζητηθεί από τον εξεταζόμενο να χτυπήσει παλαμάκια στο ρυθμό κάποιου μουσικού κομματιού.

β) Ακουστική ικανότητα: Ο εξεταστής παίζει σε κάποιο όργανο (συνήθως πιάνο) τυχαίες νότες και ζητάει από τον εξεταζόμενο να του δείξει αν κάθε επόμενη νότα είναι πιο ψηλά, πιο χαμηλά, ή ίδια με την προηγούμενη. Στη συνέχεια ο εξεταστής μπορεί να παίξει μία ακολουθία από νότες (μέχρι 5) και να ζητήσει από τον εξεταζόμενο (ο οποίος δεν έχει δει τα πλήκτρα του πιάνου), να παίξει το ίδιο ή να το προσεγγίσει όσο καλύτερα μπορεί.

γ) Φωνητική ικανότητα: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τραγουδήσει κάποιο τραγούδι της επιλογής του. Το τραγούδι θα γίνει χωρίς συνοδεία κάποιου οργάνου, εκτός αν ο ίδιος ο εξεταζόμενος παίζει κάποιο μουσικό όργανο και επιθυμεί να τραγουδήσει παίζοντας παράλληλα.

δ) Εκτέλεση σε μουσικό όργανο (προαιρετικά!): Αν ο εξεταζόμενος έχει κάποια εμπειρία από οποιοδήποτε μουσικό όργανο, μπορεί να παίξει μπροστά στην επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με το τραγούδι στο γ. Όμως είναι μία εξέταση προαιρετική: Αν κάποιος δεν επιλέξει να παίξει μουσικό όργανο, δεν του αφαιρείται κάποια βαθμολογία.

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις