Erasmus+

Στη σελίδα περιγράφονται οι δράσεις του σχολείου σε σχέση με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Public Speaking with Humour and Comedy for Teachers and Educators – Erasmus+ KA1 – Νοέμβριος Δεκέμβριος 2022.

Το διάστημα 28 Νοεμβρίου 2022 έως 3 Δεκεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, το σεμινάριο με τίτλο “Public Speaking with Humour and Comedy for Teachers and Educators”, με βασικό θέμα την ανάπτυξη τεχνικών για την αποδοτικότερη επαφή με κοινό, έχοντας ως κύριο εργαλείο προσέγγισης το χιούμορ και την κωμωδία. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί (με αλφαβητική σειρά) Γιαννακοπούλου Μαρία, Καραγιάννη Κωνσταντίνα, Κατσαρού Αναστασία, Τριχόπουλος Γεώργιος. Στις 6 ημέρες του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν πολλές προσεγγίσεις ως προς το θέμα, έγιναν βιωματικές ασκήσεις, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εκμάθησης από ομοτίμους (peer learning) και στο τέλος έγινε ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των πρακτικών.

Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στους εκπαιδευτικούς του ΜΣΜ.

Student-Centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning – Erasmus+ KA1 – Σεπτέμβριος 2022

Το διάστημα 5-10 Σεπτεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στη Φλωρεντία πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο “Student-Centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning”. Η εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης Δουκάκη Ελένη, κλ. ΠΕ02, που συμμετείχε σε αυτό, είχε την ευκαιρία να λάβει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής τάξης, στην οποία ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η μάθηση, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να καλλιεργήσουν ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον, στο οποίο υποστηρίζεται τόσο η αυτονομία, όσο και η συνεργασία των μαθητών. Οι προσεγγίσεις με επίκεντρο τους μαθητές στόχευαν στην εφαρμογή νέων ιδεών και καινοτομιών στη σχολική τάξη.

Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση της μαθητοκεντρικής μάθησης και συζητήθηκαν τρόποι προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  Επίσης, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τεχνικές διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Ενημερώθηκαν για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε διάφορα σχολεία, όπως αυτή της “αναποδογυρισμένης” τάξης, όπου εδώ όλοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό. Συζητήθηκαν η μάθηση Task-Based Learning και η Project-Based Learning, ενώ αναδείχθηκε ο τρόπος υποβολής διερευνητικών ερωτήσεων για την υλοποίηση αυτών των προσεγγίσεων. Τέλος, μελετήθηκαν τρόποι αξιολόγησης, ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης.

Europeans Sharing Views 2022 – Φεβρουάριος 2022

Το διάστημα 26 Φεβρουαρίου 2022 – 5 Μαρτίου 2022, τέσσερις εκπαιδευτικοί του ΜΣΜ (Καραγιάννη Κωνσταντίνα, Κατσαρού Αναστασία, Κρητικός Παναγιώτης, Τριχόπουλος Γιώργος), ταξίδεψαν στην Almada της Πορτογαλίας συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Europeans Sharing Views 2022”. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου με κωδικό

2020-EL-01-KA101-078616

και τίτλο “ECHO – Expanding Cultural HOrizons in MSM”. Στο έργο οι εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν στη χρήση πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφιών και ήχων) στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παράλληλα, γνώρισαν από κοντά διάφορα πολιτιστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής που επισκέφτηκαν. Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής τους εκεί, παρουσίασαν το σχολείο τους και μίλησαν για το μέρος από όπου ξεκίνησαν:

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (μπλε και κόκκινη ομάδα) και δημιούργησαν με συναδέλφους άλλων χωρών μικρές ταινίες με θέμα την ειρήνη. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό DaVinci Resolve:

Συμμετοχή στο Europeans Sharing Views 2022
Peace Alike
Peace of mind

Μετά την επιστροφή τους, παρουσίασαν το έργο στους εκπαιδευτικούς του ΜΣΜ.

Σε συνεργασία με το σύλλογο καθηγητών Αγγλικής φιλολογίας του Νομού Λέσβου (ΚΑΛΕΣΜΑ), παρουσίασαν το έργο σε καθηγητές Αγγλικών, σε αίθουσα του 5ου Λυκείου Μυτιλήνης: