Σχολείο Πρέσβυς του ΕΚ – Infopoint 2022-2023

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα EPAS “Σχολεία Πρέσβεις του ΕΚ”, με δράσεις που θα διαρκέσουν όλο το σχολικό έτος, από μία ομάδα 12 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή προκύπτει μετά και από τη μεγάλη επιτυχία και διάκριση του σχολείου πανελλαδικά κατά το προηγούμενο σχολικό έτος!

10 Οκτωβρίου 2022

Σχηματίστηκε η ομάδα 12 μαθητών, υπό την εποπτεία 2 εκπαιδευτικών – συντονιστών του έργου.

3 Νοεμβρίου 2022

Συμμετοχή 5 εκπαιδευτικών του ΜΣΜ στην ημερίδα EPAS και συνομιλία με Ευρωβουλευτές, εκπροσώπους του ΕΚ στην Ελλάδα και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

26 Ιανουαρίου 2022

Euroscola: Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών, ζωντανά στη συζήτηση του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

22 Φεβρουαρίου 2023

Παρουσίαση στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης με θέμα τους Υγροτόπους της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Λέσβου, από τον Μιχάλη Μπάκα, Περιβαλλοντολόγο, μέλος της επιτροπής «Πράσινο Πανεπιστήμιο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Φεβρουάριος είναι μήνας υγροτόπων, καθώς στις 2 Φεβρουαρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, και στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται ενημερωτικές διαλέξεις και εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Oι υγρότοποι, είναι και από τα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα του πλανήτη, καθώς χάνονται με ρυθμούς τρεις φορές ταχύτερους από ότι τα δάση ενώ υπολογίζεται ότι τα τελευταία 50 χρόνια έχει χαθεί το 30% των υγροτόπων παγκοσμίως. Κατά την παρουσίαση οι μαθητές/ριες γνώρισαν τους υγροτόπους της Λέσβου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με φωτογραφίες από τη χλωρίδα και πανίδα τους αλλά και τις απειλές που δέχονται. Η Λέσβος βρίσκεται στην πρώτη θέση με τους περισσότερους και μεγαλύτερος υγροτόπους από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Οι υγρότοποι συμβάλουν στη διατήρηση σημαντικών οικολογικών διαδικασιών, στην προστασία της βιοποικιλότητας, των εδαφών, και των τοπίων μοναδικής αισθητικής αξίας. Όπως πολύ καλά ξέρουμε στη Λέσβο οι υγρότοποι περιοχές δίνουν ευκαιρίες οικοτουριστικής ανάπτυξης, συμβάλουν στην επιστημονική έρευνα και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και πόρων των οποίων η αξία δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Ιδρυτικός στόχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα. Με την ίδρυση της επιτροπής «Πράσινο Πανεπιστήμιο» εκφράζεται ο στρατηγικός στόχος για την προαγωγή έρευνας και καινοτομίας στα θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, και διάχυση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική για την επιτροπή «Πράσινο Πανεπιστήμιο» η δημιουργία και υποστήριξη πρωτοβουλιών της ακαδημαϊκής κοινότητας και η διασύνδεση τους με την τοπική κοινωνία των νησιών του Αιγαίου.